DE CE OPTĂM PENTRU APLICAREA CANTULUI CU POLIURETAN?
 
Unul dintre cele mai mari avantaje ale cănturii cu Poliuretan este rezistență ridicată. Proprietățile adezivului sunt concepute astfel incât să atragă umezeală din aer, ca parte a procesului de intărire.
 
Odatà ce adezivul s-a intăritcantul are o rezistentă cu până la 50% mai mare decât căntuirea care folosește adeziv normal. Totodată, Poliuretanul este extrem de durabil.
 
La fel  în caul adezivilor convenționali de topire la cald, legătura inițială între poliuretan și placă se formează pe măsură ce acesta se răceste și se solidifică. Spre deosebire de adezivii obișnuiți cu topire la cald, Poliuretanul conține componente reactive (grupuri de izocianat), care se refac în prezența umidității și formează o peliculă elastomerica puternicà.
 
În plusdeși proprietățile adezivului clasic îl permit să fie reactivat la căldură, legătură produsă de Poliuretan nu poate fi topită și este insolubilă în majoritatea solventilor.
 
Astfel, placa căntuită cu poliuretan va râmâne neschimbată după expunerea la căldură extremă, spre deosebire de placă căntuită cu adezivi clasici, care prezintă risc ridicat de deteriorare.